Λεοτουργία Γραμματείας τον Αύγουστο


Η Γραμματεία της ΑΕΑΑ θα είναι κλειστή για το κοινό από 8 έως 21 Αυγούστου 2017.