Βαθμολογίες εξετάσεων Ιουνίου 2017


Οι βαθμολογίες των εξετάσεων Ιουνίου 2017 θα είναι ορατές στους φοιτητές από το E-GNOMON στις 10 Ιουλίου2017, οπότε και θα έχει ολοκληρωθεί η καταχώρησή τους από τους καθηγητές.