Πρόγραμμα Εξετάσεων Εαρινού εξαμήνου ακαδ. έτους 2016-2017


Oι φοιτητές επί πτυχίω, δηλ. όσοι έχουν συμπληρώσει 8 εξάμηνα σπουδών, μπορούν να εξετασθούν και σε μαθήματα χειμερινών εξαμήνων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΔΕΚ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΑΛΛΑΓΩΝ-ΠΡΟΣΘΗΚΩΝ

12-6-2017: Οι εξετάσεις του Επίκ. Καθηγητή κ. Μιχαήλ Μαντζανά της 13-6-2017 θα ξεκινήσουν για όλα του τα εξεταζόμενα μαθήματα στις 09:00 λόγω της απεργίας των ΜΜΜ.

8-6-2017: Το μάθημα ¨Χρυσοκεντητική¨ Δ΄εξ. ΠΔΕΚ θα εξετασθεί στις 22/6/2017 ώρα 13:00 αίθουσα Ζ΄.

 

Eξετάσεις επιπλέον μαθημάτων για τους φοιτητές επί πτυχίω:

Το χρώμα ως ύλη και σύμβολο ΠΔΕΚ Ε΄εξ. (κα Μανέτα): Τρίτη 13-06-2017 ώρες 10:00-12:00

Η νωπογραφία στην τέχνη ΠΔΕΚ Ε΄εξ. (κ. Παπαπαναγιώτου): Δευτέρα 19-06-2017 ώρες 12:00-14:00

Εκκλησιαστική μικροτεχνία ΠΔΕΚ Ζ΄εξ. (κ. Παπαρίδης): Τετάρτη 07-06-2017 ώρες  12:00-14:00

 

Tα παρακάτω μαθήματα (διαλέξεις Δρ. Δήμητρας Μπαρμπούνη) θα εξετασθούν ΓΡΑΠΤΩΣ:

1. Η Θεολογία της Εικόνας: κωδ.462 (ώρες 2), Δ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

2. Διάγνωση-Ιστορική αξιολόγηση και συντήρηση έργων τέχνης (1Θ, 1Ε): κωδ.626 ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

3. Η Χριστιανική Τέχνη στην Ελλάδα (Παλαιοχριστιανική και Βυζαντινή Περίοδος): κωδ.661 ΣΤ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 4.Η Χριστιανική Τέχνη στην Ελλάδα (Νεωτέρα Περίοδος): κωδ.662 ΣΤ’ΕΞΑΜΗΝΟ 

 5. Η Αισθητική της Ορθόδοξης Χριστιανικής Τέχνης (κοινό μάθημα με ΠΙΣ): κωδ.821Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

 ΕΠΙ ΠΤΥΧΙΩ:

1. Ανασκαφές κι Ευρήματα: κωδ.363 Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ 

2. Εκτιμητική κειμηλίων και επιχειρησιακός σχεδιασμός: κωδ.324 Γ’ΕΞΑΜΗΝΟ 

3. Διαχείριση αρχειακού υλικού: κωδ.725 Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

4. Η Εκκλησιαστική Υφαντουργία: κωδ.761Ζ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Προσοχή: Διόρθωση της ώρας των εξετάσεων για το μάθημα Ζωγραφική-Υλικά Τεχνικές, που είχε διδαχθεί από τον κ. Στεργίου και θα εξετασθεί από την κ. Κοντογιάννη. Νέα ώρα, έναρξης της εξέτασης ορίζεται η ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 09-06-17  ώρες 11:30-14:00.